Български   |   English   |   Deutsche   |   Magyar

Качество

Във фирмата са въведени и сертифицирани следните системи за управление: 

ISO 9001: 2015

ISO 50001: 2011

Кликнете на изображението по-долу за да видите .pdf копие на сертификата:

 

ISO 9001: 2008